Unilogin

Unilogin er et password, som giver adgang til mange online services, blandt andet e-bøger, Netprøver, Infomedia, Filmcentralenordbogen.com, CFU, diverse tests/prøver og meget mere.

Hvis du har glemt din kode, kan du lave en ny ved at logge ind med NemID. Hvis du ikke har NemID, skal du kontakte IT-afdelingen (Adnan/AL eller Malene/ML). Følg vejledningen nedenfor for at skifte kode med NemID:

Gå ind på en side, der kræver Unilogin, f.eks. mitunilogin.dk og følg denne vejledning:

Create a website or blog at WordPress.com