Bogdepot

Bogdepotet ligger ved den store trappe i elevgarderoben.

Udlån af bøger foregår via skolens bogdepot.
Elever kvitterer for hver bog med underskrift og modtager en bon som kvittering, når bogen afleveres. Denne bon bør du gemme til du er færdig med at gå på gymnasiet/hf.
Elever hæfter økonomisk for ikke afleverede bøger, og der udleveres derfor ikke bøger til elever der skylder.

Bogaflevering sker to gange om året:

I oktober-november afleverer elever i 1.g deres grundforløbs-bøger (f. eks. AP og NV). Vær opmærksom på, at fortsætterelevers bøger også kan hjemkaldes på dette tidspunkt. I juni afleveres bøger i fag, der ikke fortsættes i det efterfølgende skoleår.

Der er også mulighed for løbende aflevering efter eksamensplanens offentliggørelse. Her kan du aflevere bøger, du er færdig med at bruge.

I Lectio kan du se hvilke bøger, du har lånt og hvilke der er hjemkaldt og skal afleveres.

Create a website or blog at WordPress.com