Bogdepot

Bøger og materialer

Bøger og materialer stilles gratis til rådighed til skolens elever på lånebasis.

Udlån af bøger og materialer foregår via skolens bogdepot.

Bogdepotet ligger ved den store trappe ved elevgarderoben/elevskabene.

Læs mere om muligheden for at låne et elevskab under fanen S = Skabe.

Vilkår for udlån af bøger og materialer

  • Elever kvitterer for hver bog/materiale med underskrift, når bogen/materialet udleveres.
  • Når bøger og materialet bliver hjemkaldt, skal udlånet afleveres tilbage inden for tidsfristen.
  • Bøger og materialer, der er ødelagte eller ikke afleveres tilbage, skal erstattes af eleven/låneren til priser, som skolen fastlægger.
  • Hvis eleven/låneren ikke afleverer eller erstatter de udlånte bøger og materialer, vil sagen efter en forudgående rykkerprocedure, blive sendt til Gældstyrelsen under SKAT.

I Lectio kan du via din forside under menuen “Bøger” se, hvilke bøger m.m. som du har lånt, og hvilke der er hjemkaldt og skal afleveres.

Erstatningsbeløb refunderes ikke, ligesom der ikke kan indleveres erstatningseksemplar for mistede og ødelagte bøger/materialer.

Create a website or blog at WordPress.com