Grundforløb

Lectio

Hvad:

 • At kunne logge ind i Lectio
 • At kunne læse sit skema og se lektier, dokumenter, materiale og skemaændringer
 • At kunne aflevere opgaver og dele dokumenter med lærere og andre elever
 • At kunne skrive beskeder til lærere og andre elever

Hvem: teamlærere

Hvornår: Introdagene i august

 

NSpire

Hvad:

 • At kunne lave simple udregninger
 • At kunne løse ligninger
 • At lave lineær regression
 • At kunne tegne en graf

Hvem: matematiklærerne

Hvornår: I begyndelsen af grundforløbet

Gem som pdf

Hvad: At kunne gemme forskellige filtyper (f. eks. Word, NSpire eller Excel) i pdf-format

Hvorfor: Når du skal aflevere eksamensopgaver via netprøver.dk, skal de altid gemmes i pdf-format.

Hvem: Samfundsfag- og matematiklærere

Hvornår: September

Logger Pro

Hvad:

 • At kunne opsamle data
 • At lave grafer og analysere data

Hvem: NV-lærerne (fysik)

Hvornår: I grundforløbets fysiktimer

OneNote

Hvad: 

 • At kunne tage noter
 • At kunne oprette eksamensportfolio

Hvem: NV-lærerne

Hvornår: I første NV-time

Fællestime om digital dannelse

Hvad: fællestime om digital dannelse/god adfærd på nettet

Hvem: SSP m. fl.

Hvornår: september

Excel

Hvem: NV-lærere: biologi, kemi

Hvornår: Grundforløb

Hvad: Brug af Excel i diverse fag

Nødvendige kompetencer:

Generel hjælp til Excel:

Create a website or blog at WordPress.com