Grundforløb 1.g

Lectio

Hvad:

 • At kunne logge ind i Lectio
 • At kunne læse sit skema og se lektier, dokumenter, materiale og skemaændringer
 • At kunne aflevere opgaver og dele dokumenter med lærere og andre elever
 • At kunne skrive beskeder til lærere og andre elever

Hvem: teamlærere

Hvornår: Introdagene i august

NSpire eller andet matematikprogram

Hvad:

 • At kunne lave simple udregninger
 • At kunne løse ligninger
 • At lave lineær regression
 • At kunne tegne en graf

Hvem: matematiklærerne

Hvornår: I begyndelsen af grundforløbet

God adfærd på nettet/ fodspor på nettet

Hvad: Fællestime med oplæg fra SSP

Hvem: SSP

Hvornår: September

Logger Pro

Hvad:

 • At kunne opsamle data
 • At lave grafer og analysere data

Hvem: NV-lærerne (fysik)

Hvornår: I grundforløbets fysiktimer

OneNote

Hvad: 

 • At kunne tage noter
 • At kunne oprette eksamensportfolio

Hvem: NV-lærerne

Hvornår: I første NV-time

Excel

Hvad: Brug af Excel i diverse fag

Hvem: NV-lærere: biologi, kemi

Hvornår: Grundforløb

Nødvendige kompetencer:

Generel hjælp til Excel:

Create a website or blog at WordPress.com