SRO

Som forberedelse til studieretningsprojektet i 3.g skal du udarbejde en række større skriftlige opgaver. Studieretningsopgaven er en af dem. Opgaven skrives i studieretningsfag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål.
Du skal undervejs overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

Formålet med opgaven:
Opgaven er en faglig besvarelse, hvor du skal anvende din viden og dine kompetencer fra to fag. Det er vigtigt, at besvarelsen ikke falder i to dele, der ikke hænger sammen. Den skal give dig træning i faglig formulering i dine studieretningsfag og udvikle dine øvrige kompetencer i at skrive en større opgave. I 1.g skrev du en dansk/historieopgave, og nu skal du skrive en studieretningsopgave (SRO), som er en forøvelse til det noget større studieretningsprojekt (SRP) i 3.g.

Opgaveformuleringen sikrer, at din besvarelse kommer til at indeholde de 3 niveauer: et redegørende, et analyserende og et vurderende niveau, og det er dine lærere, der laver den til dig. Du må ikke ændre den, og du skal svare på alt det, du bliver bedt om.

Bedømmelsen af opgaven
Der gives en karakter for opgaven, som indgår i din kommende skriftlige standpunktskarakter i de fag, som du skriver i. Desuden får du en skriftlig kommentar, der både kommenterer opgavens indhold og form, og som du kan have glæde af, når du skal skrive SRP. Endvidere skal du til en mundtlig evaluering i eksamens perioden.

Opgavens omfang
Opgaven skal have et omfang på 6-8 A4-sider. En A4-side vil sige 2400 tegn (med mellemrum). Der er almindeligvis 30-35 tekstlinjer på en side med 1 1⁄2 linjeafstand og en venstre/højre margin på 2,5 cm.
Titelblad, indholdsfortegnelse, abstract på engelsk, noter, litteraturliste, tabeller, illustrationer, citater og tekstbilag regnes ikke med.

 

Studieretningsopgaven 2019

 

Create a website or blog at WordPress.com