Studievejledere 2022-2023

KT

Kristina Aaskov Thomsen (KT)
Tlf: 29 89 84 14
Mail kt@kalgym.dk
Studievejleder for: 1a, 2d, 2t, 2y, 3a, 1q

Lasse-Haslõv

Lasse Hasløv (LA)
Tlf: 22 99 65 38
Mail: la@kalgym.dk
Studievejleder for: 1c, 2am, 2c, 3c

Anja

Anja Wuust Henriksen (AB)
Tlf: 22 36 53 50
Mail: ab@kalgym.dk
Studievejleder for: 1t, 2x, 1r, 2r, 3r, 3y, 2p

Anneli

Anneli Friis-Holdt (AF)
Tlf:
Mail: af@kalgym.dk
Studievejleder for: 1d, 3t, 2q

Emilie Querling Olesen (EO)
Tlf.: 28 76 78 92
Mail: eo@kalgym.dk
Studievejleder for: 1x, 1y, 3km, 1p

 

Studievejledning  på Kalundborg Gymnasium og HF
Formålet med studievejledning på Kalundborg Gymnasium og HF er at sikre at så mange som muligt gennemfører stx og hf-uddannelsen. I samarbejde med Studievalg Danmark skal studievejledningen forberede dig til at vælge videre uddannelse.

Du kan få en personlig og fortrolig samtale med en studievejleder. Din studievejleder kan hjælpe dig med at få overblik over din situation og bidrage til at styrke din selvforståelse og kompetencer i forhold til at gennemføre din ungdomsuddannelse. Det er også studievejlederen, der samarbejder med faglærere, ledelse og forældre.

Studievejledningen har desuden kontakt til eksterne institutioner fx kommunen, Skole-Socialforvaltning-Politi (SSP), psykologhjælp og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) omkring forhold vedrørende den enkelte elev.

Studievejledningen på Kalundborg Gymnasium og HF er en integreret del af skolens kultur og studiemiljø.

Create a website or blog at WordPress.com