Læsevejledere

Hanne Valentinussen og Kathrine Henriksen er skolens læsevejledere.
 
Alle 1.g’ere og 1. hf’ere bliver screenet mht. læsehastighed og stavning, og der afholdes læsehastighedskurser i disse klasser, så alle kender de teknikker, man kan anvende for at blive hurtigere til at læse. Alle kan nemlig forøge deres læsehastighed – også de, der er hurtige læsere.
Der laves desuden kurser undervejs i skoleåret, som man kan tilmelde sig, hvis man gerne vil forøge sin læsehastighed eller blive bedre til at stave.
For ordblinde er der mulighed for ekstraundervisning, og Hanne og Kathrine hjælper desuden, så du som ordblind får de tekniske hjælpemidler, som du har brug for. Man kan søge om it-rygsæk og scannerpen, der kan hjælpe en med at læse tekster op og med at stave.
 

Create a website or blog at WordPress.com