Hjælpemidler på internettet til skriftlig eksamen

Elever startet august 2017 eller senere (Ny reform)

Til de skriftlige eksamener er brug af internettet ikke tilladt, men online hjælpemidler, som har været brugt i undervisningen og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, er tilladt på lige fod med fysiske bøger, noter mv. (med mindre eksamen er helt uden hjælpemidler, f. eks. i delprøve 1 i visse fag).

Følgende hjælpemidler er tilladt for alle. Andre online hjælpemidler (e-bøger/i-bøger) er tilladt, hvis de fremgår af undervisningsbeskrivelsen.

Lectio (det er forbudt at skrive beskeder under eksamen, men I har mulighed for at hente dokumenter)

Ordbogen.com (herunder Gyldendals Røde Ordbøger)

Ordnet.dk

TI-Nspire

OneNote, hvis du har noter i dette program

Create a website or blog at WordPress.com