Dansk/historieopgaven

I slutningen af 1.g skal du skrive en opgave i enten dansk eller historie eller i begge fag. Opgaven er individuel og skal have et omfang på 7-8 sider ren brødtekst (se normalside). Opgaven svarer til 20 elevtimer, og du får karakter for den. Der er mødepligt til vejledningen og til tilbageleveringen af den rettede opgave. Tider for dette kommer til at fremgå af Lectio.

Aflevering, vejledning og tilbagelevering af dansk-historieopgaven er en forudsætning for, at du kan fortsætte i 2.g.

 

Opgaven skal indeholde følgende hovedpunkter:

  1. Forside med angivelse af opgavetitel, navn og klasse
  2. Indholdsfortegnelse
  3. Indledning (emnevalg, opgaveformulering og materiale­valg)
  4. Analysen (besvar de spørgsmål, som du har beskrevet i indledningen)
  5. Konklusion/afrunding (redegør for opgavens resultater)
  6. Perspektivering (relater din analyse til andet materiale)
  7. Litteraturliste.
  8. Husk et noteapparat (fodnoter/slutnoter med sidehenvisninger, supplerende oplysninger mm.)

 

Forløbet ser således ud:

 

Uge Aktivitet
Senest i uge 12 Bliver I i klasserne orienteret om rammerne for opgaven (forløb, valg af fag, emne, formelle krav mm.) Det er klassens dansk- og historielærer, der orienterer.
Uge 14 Senest torsdag den 6.4. skal du senest have valgt fag. Valget foregår i spørgeskema på Lectio.
Uge 17 Mandag den 24.4. får du tildelt en vejleder. Herefter går den indledende idé- og skrivefase i gang. Du skal indkredse dit emne, søge materiale, læse og planlægge opgaven. I denne periode bliver der i dit skema indlagt 2 x 2 timers vejledning, som du skal komme til.
Uge 20 Senest onsdag den 17.5. skal din opgaveformulering være godkendt af din vejleder.
Uge 22 I uge 22 skriver du opgaven med afsæt i den endelige opgaveformulering. Opgaven afleveres til din vejleder senest fredag den 2.6. kl. 15.00 i Lectio. I skriveperioden er der 5 timers vejledning på skolen, hvor du har mødepligt. Tider og datoer lægges i Lectio.
Uge 25 Tilbagelevering af opgaven med kommentar og karakter. Der er mødepligt til tilbageleveringen. Dato og tidspunkt bliver lagt ind i dit skema i Lectio.

 

Hvis du vil skrive i DANSK

Opgaveemnet skal have tilknytning til undervisningen og have en danskfaglig forankring i enten det litterære stofområde, det mediemæssige stofområde eller det sproglige stofområde. Desuden skal væsentlige dele af opgavebesvarelsen baseres på materiale, der ikke er gennemgået på klassen. Det betyder, at du ikke kan skrive en opgave om f.eks. en roman, der er gennemgået på klassen, men du kan godt – og med fordel – perspektivere til den i opgaven – dvs. f.eks. vælge en anden tekst af samme forfatter.

 

Det litterære stofområde

F.eks. en analyse og fortolkning af en roman, en novellesamling, en digt­samling eller et skuespil. Forskellige forfatteres tekster indenfor samme motivkreds eller tema­tik er også en valgmulighed.

Det mediemæssige stofområde

F.eks. en analyse og fortolkning af en spillefilm, en dokumentar­film, et reality-pro­gram, reklamer i en række ugeblade eller nyhedsgenrer i aviser. Det kan også være mediedækningen af en bestemt begivenhed.

Det sproglige stofområde

F.eks. en  sproglig analyse af rapsprog eller politiske taler. En bestemt forfatters stilistiske karakteristika ligger også indenfor dette stofområde.

 

Hvis du vil skrive i HISTORIE

Opgaveemnet skal have en forankring i historieundervisningen i 1.g. Din historielærer giver dig et antal forskellige emner, som du kan vælge imellem.

Det er tilladt at bruge materiale i opgaven, som er gennemgået på klassen, men der skal også ind­drages kildemateriale, der ikke er gennemgået i undervisningen.

Opgaven skal indeholde flere taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse, diskussion og/eller vurdering.

 

Hvis du vil skrive både i DANSK og HISTORIE

Der er ingen tvivl om, at den flerfaglige opgave er sværere og mere krævende end den enkeltfaglige opgave. Hvis du vil skrive en flerfaglig opgave, så er det helt afgørende, at du vælger et emne, som inddrager metoder og/eller materiale fra begge fag.

Se også Evas linksamling: Gode kilder til informationssøgning til dansk/historieopgaven

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: