Dansk-historieopgaven (DHO)

I slutningen af 1.g skal du i forbindelse med dansk-historieforløbet skrive en tværfaglig opgave i dansk og historie (DHO).  Opgaven kan skrives alene eller sammen med én anden. Hvis I skriver to sammen, skal opgaven være længere (se om opgavens længde og andre formalia i DHO-vejledningen længere nede på siden).

Du skal holde et kort oplæg om din DHO’s vigtigste resultater ved en individuel mundtlig årsprøve. Du får en samlet karakter for og evaluering af opgaven og den mundtlige præstation.

Der er mødepligt til vejledningen og til årsprøven. Tider for dette vil fremgå af Lectio.

Aflevering og deltagelse i vejledning og årsprøve er en forudsætning for, at du kan fortsætte i 2.g.

Fokus i fagene:

Danskfaget har særligt fokus på:

  • tekstlæsning i en historisk sammenhæng
  • faglig formidling
  • danskfagets identitet og metode.

Historiefaget har særligt fokus på:

  • din evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale med udgangspunkt i det gennemgåede og udleverede materiale
  • faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.
  • historiefagets identitet og metode.

Her kan du finde skolens vejledning til at skrive DHO og en samlet køreplan for hele forløbet med datoer

DHO-vejledning

DHO-køreplan 2022-2023

Du kan læse om historisk metode her

Create a website or blog at WordPress.com