1.g (efter grundforløb)

Regler for digital adfærd i timerne

Hvad:

 • Diskussion af fælles regler for digital adfærd i timerne.
 • Øvelse 12, side 17 i Veje til digital dannelse
 • Mulighed for øvelse i multitasking (øvelse 6, side 13 i Veje til digital dannelse)

Hvem:    Teamlærerne

Hvornår:     Introdagene start november

Hvorfor:       At sikre optimalt læringsudbytte for alle elever i hver time gennem diskussion og fastsættelse af fælles klasseregler for brug af sociale medier og lignende i timerne.

Gem som pdf

Hvad: At kunne gemme forskellige filtyper (f. eks. Word, NSpire eller Excel) i pdf-format

Hvorfor: Når du skal aflevere eksamensopgaver via netprøver.dk, skal de altid gemmes i pdf-format.

Hvem: Samfundsfag- og matematiklærere

Hvornår: September

Informationssøgning

Hvem:    Dansk- og historielæreren i 1.g

Hvornår:   Undervisning op mod DHO

Hvad:

 • Bevidsthed om forskel i søgning på nettet og ved hjælp af bøger
 • Kendskab til forskellige databaser på nettet bl.a. bibliotek.dk eller natmus.dk
 • Googleteknikker som flere søgeord/litteraturlister som videresøgning
 • Søgning via bøger (artikler, henvisninger og litteraturlister)
 • Kildekritik
 • Inspiration eller plagiat
 • Gode links & øvelser:

https://www.emu.dk/modul/lær-informationssøgning-og-kildekritik-gymnasieelever-og-kursister

https://www.emu.dk/sites/default/files/Vejledning i informationskompetence.pdf

Forslag til øvelse i googlesøgning: øvelse 66 i Veje til digital dannelse(s. 85).

(Til læreren: har du den ikke selv, skal du spørge en fra udvalget i digital dannelse: DK, EN, HV, JP, JW, ML, TL)

Forslag til artikel i forbindelse med plagiatopmærksomhed: kapitel 17 i Veje til digital dannelse(s. 79). Der er også gode eksempler på afsmitning på ordvalg s. 83-84

Word

Hvem:    Dansk- og historielæreren i 1.g

Hvornår:     Undervisning op mod DHO

Hvad: Formatere tekst:

 • linjeafstand
 • punktstørrelse
 • skrifttype
 • via overskrifter lave automatisk indholdsfortegnelse
 • fodnote
 • ændre margin
 • søg/erstat

Få hjælp til Word her: Hurtig start til Word

Oversættelser

Hvem: Fremmedsprogslærerne

Hvornår: Foråret i 1.g

Hvad:

 • Introduktion til diverse oversættelsesmaskiner
 • Afklaring af forskellen mellem opslag og plagiat

Create a website or blog at WordPress.com