Eksamen

På hf skal du til eksamen i alle fag.

Hvis du opgraderer et fag til et højere niveau, skal du først til eksamen, når det højeste niveau afsluttes. Dette gælder dog ikke matematik, hvor der altid er eksamen efter 1.hf.

 

På stx skal du op til i alt 9 eksamener plus et studieretningsprojekt (SRP) fordelt på de 3 år. Hvis du har 5 A-niveaufag, skal du til 10 eksamener plus SRP.

Det er Undervisningsministeriet der bestemmer, hvilke fag, du skal til eksamen i på de forskellige årgange.

Eksamensplanen er individuel og følger følgende hovedregler:

  • Efter 2.g har en elev mindst aflagt to eksamener.
  • Du skal til minimum tre mundtlige eksamener
  • Du skal til minimum tre skriftlige eksamener
  • I alle A-niveaufag (undtagen historie) skal du til enten skriftlig eller mundtlig eksamen – eller begge dele.

Ud over de nævnte eksamener, kan du komme til mundtlige og skriftlige årsprøver i 1. og 2.g

Læs her om Ordensregler ved skriftlig eksamen

skriftligeksamen

Create a website or blog at WordPress.com