Talentudvikling

atu

Hvad er talentudvikling?

Kalundborg Gymnasium og HF har en talentstrategi og en række talenttilbud, så talentfulde unge har mulighed for at udvikle deres potentiale.
En udvikling der kan sættes i relation til undervisningen, men som også rækker ud over gymnasiets rammer.
Talentudvikling henvender sig til den enkelte elev, men er samtidig med til at skabe et fagligt og socialt fællesskab.
Kalundborg Gymnasium og HF har særskilte talenttilbud til de elever, som har særlige forudsætninger inden for et eller flere af skolens områder, og som har lyst og vilje til at yde en særlig indsats. Der tilbydes også talentarrangementer for alle elever, som er nysgerrige, videbegærlige eller har en specifik interesse.

 Hvem er de talentfulde unge?

I praksis er der tale om en individuel vurdering af konkrete elevers talent. Denne vurdering foregår i forlængelse af talentbeskrivelsen, som den fremkommer i undervisningsministeriets vejledning i relation til talentudviklingen, hvor talentfulde elever præciseres, som det at have:

  • Særlige forudsætninger inden for et eller flere områder
  • Lyst og vilje til at yde en særlig indsats
  • Mulighed for at blive blandt de bedste, hvis det konkrete potentiale stimuleres.

De talentfulde unge skal betragtes på tværs af fakulteter. At være en del af talentudviklingen på Kalundborg Gymnasium og HF vil give den enkelte elev mulighed for læring og udvikling, der kan  have en positiv afsmittende effekt  på den øvrige undervisning. Det er tilbud, der kan være med til at stimulere faglig såvel som social mobilitet.

De talentfulde unge spottes af institutionens lærere, men kan også selv melde sig eller ansøge om optagelse. At være talentfuld forpligter både i forhold til faglighed og  arbejdsindsats. Se beskrivelserne af de forskellige talenttilbud, og se hvordan du kommer i betragtning.

Du får godskrevet eventuelt fravær, hvis du deltager i elevcamps og lignende i de talenttilbud som skolen er del af.

Talenter i et fagligt og socialt fællesskab

Talentudvikling er som udgangspunkt henvendt til den enkelte elev med et særligt talent, men har samtidig til formål at skabe et fagligt talentfællesskab med gensidig respekt og forståelse, hvor fællesskabet kan være med til at fastholde eleverne i deres talentudvikling, socialt legitimere det at være et talent samt medvirke til, at talenterne kan opnå en følelse af ikke at stå alene.

Det kan være svært for talenter at have tid og overskud til at deltage i sociale begivenheder, og her kan et talentfællesskab kompensere for mulige manglende sociale fællesskaber. Desuden kan talenter have fagligt glæde af at møde andre talenter.

Det er vigtigt at alle på skolen er med til at spotte og udpege talent. Nogle gange er det tydeligt men andre gange er det lidt gemt.

Talentplejen foregår også i den daglige undervisning  hvor der er opmærksomhed på den enkelte elevs egenskaber.

 

Create a website or blog at WordPress.com