Selvstuderende

Selvstuderende har ikke pligt til eller krav på at følge undervisningen.

Eleven skal søge skolen om at få lov til at komme op til studentereksamen i alle de fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Forud for indstillingen til eksamen skal den selvstuderende dokumentere, at et eventuelt eksaminationsgrundlag er til stede.

Eleven får ikke standpunktskarakterer og mister retten til SU.
 Skolens praksis er, at selvstuderende afhængig af den aktuelle situation kan rådes til at følge undervisningen samt at aflevere opgaver eller rådes til helt på egen hånd at håndtere studiet.

For selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi, afholdes der mindst én gang årligt laboratoriekurser. Laboratoriekurserne omfatter de krævede praktiske øvelser i de nævnte fag, der er en forudsætning for indstilling til prøve.

Create a website or blog at WordPress.com