Specialpædagogisk støtte

Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS skal sikre, at du kan uddanne dig på lige fod med andre, selv om du har en funktionsnedsættelse.

Det betyder, at har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, der hindrer dig i at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre, kan du søge om specialpædagogisk støtte. Støtten skal være nødvendig for at kompensere for de problemer, funktionsnedsættelsen giver dig, så du ligestilles med dine medstuderende.
Det er Undervisningsministeriet, der bevilger støtte til unge, der har et handicap. Derfor er det staten og ikke skolen, der betaler for den hjælp, du kan have brug for.

Du kan søge støtte, hvis du er:

  • Ordblind
  • Døv eller hørehæmmet
  • Bevægelseshæmmet
  • Blind eller svagsynet
  • Har psykiske vanskeligheder som f.eks. depression, personlighedsforstyrrelse, ADHD eller skizofreni

Støtten der tildeles er afhængig af funktionsnedsættelsen og kan f.eks. være:

  • It-startpakke
  • Ergonomiske møbler
  • Støttetimer
  • Sekretærhjælp

Hvis du vil søge om SPS-støtte, skal der forelægge dokumentation herfor.  Lovgrundlaget og yderligere information for SPS-ordningen finder du her: http://www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser.

Vil du gerne søge støtte, eller har du spørgsmål, så du velkommen til at kontakte en studievejleder her på gymnasiet.

Create a website or blog at WordPress.com