Fællestimer

Hvert skoleår tages nogle timer ud af skemaet til fællesarrangementer. Tilrettelæggelsen af fællestimerne varetages af Fællesudvalget, som gerne tager imod forslag fra såvel elever som lærere. Arrangementerne er for hele skolen og kan have vidt forskellige emner: fra politiske paneldiskussioner i forbindelse med valg til større musik‑ eller teaterarrangementer, stand-up eller et foredrag om livet i en koncentrationslejr. Af og til er der fællestimer for et enkelt klassetrin.

Create a website or blog at WordPress.com