Brand

Praktiske forhold ved brand:
  1. Tilkald brandvæsenet pr. telefon. Tryk 112.
  2. Alarmér skolens kontor hurtigst muligt.
  3. Fra kontoret siges gennem alle-kaldet: ”Der er brand på skolen. Alle elever og alt personale skal roligt, men hurtigt, forlade skolen og samles i parken ved Platanen.”

Hvis brandalarmen lyder, skal alle forlade skolen. Husk at lukke vinduerne og døren til lokalet. Det er ikke sikkert, at I kan benytte den nærmeste udgang, da branden eventuelt kan være i dette område. I vil få besked over højtaleranlægget.

I skal gå ud i parken og stille op klassevis bag de opstillede skilte. En repræsentant fra klassen vil få udleveret en klasseliste samt skriveredskab af en fra administrationen. Repræsentanten skal på denne liste notere med et kryds, hvem, der er tilstede i parken. Repræsentanten afleverer klasselisten til samme person fra administrationen, når den er udfyldt. Personerne fra administrationen vil stå ved Platanen efter, at de har udleveret klasselisterne. Personen fra administrationen vil eventuelt spørge ind til manglende elever (sygdom, fritime eller andet), så der skabes et overblik over, hvor alle elever befinder sig.

Der vil minimum en gang om året være en brandøvelse.

Create a website or blog at WordPress.com