Skab

Alle elever har muligheder for at få et elevskab til opbevarelse af egendele. Skab tildeles via bogdepotet, og alle 1g’ere og 1.hf’ere får et skab tildelt i forbindelse med bogudlevering første skoledag.
Du kan selv medbringe en hængelås eller købe en i bogdepotet til 30 kr. (så er du sikker på at få den rigtige størrelse).
Ved skoleårets afslutning skal skabet altid tømmes. Hvis ikke det tømmes, klipper vi låsen og tømmer det. Dato for, hvornår det skal tømmes, vil i god tid stå i et nyhedsbrev og på skolens infoskærme.
garderobeskabe

Create a website or blog at WordPress.com