Store skriftlige opgaver

Her kan du finde vejledninger til de forskellige opgaver og eksamener på stx og hf.

I løbet af din stx- eller hf-uddannelse skal du skrive en række større skriftlige opgaver:
I slutningen af 1g udarbejdes der en opgave i dansk og historie (DHO).
2g udarbejdes en studieretningsopgave (SRO), der udformes i samarbejde mellem de 2-3 fag i studieretningen.
3g skrives et studieretningsprojekt (SRP) med udgangspunkt i et studieretningsfag og et fag på A-niveau.
2.hf skal du skrive en større skriftlig opgave (SSO) i marts/april, og i 3. semester et eksamensprojekt i KS, der afsluttes med en mundtlig prøve.
Den større skriftlige opgave er individuel. Eksamensprojektet kan laves individuelt eller i en gruppe, men den mundtlige prøve er individuel.
Du kan finde vejledninger til de enkelte opgaver samt opgaveskrivning her eller på skrivopgave.dk

 

Vejledninger til specifikke opgaver:

Create a website or blog at WordPress.com