Skema

Du kan se dit skema i Lectio. Vær opmærksom på, at skemaet ikke er ens fra uge til uge.

I skemaet fremgår det, hvor timen afholdes, hvad du skal have og hvem du skal have. På timen kan der også stå lektier og en note om timens indhold.

Aflyste timer fremtræder med rød. Når aktiviteter eller timer står med grøn betyder det blot, at der er foretaget ændringer. Det kan eventuelt være ændring af lokale.

Her er et eksempel på et skema.

skema

Create a website or blog at WordPress.com