Frivillige aktiviteter

Skolen arrangerer en række frivillige aktiviteter efter skoletid. Der er mulighed for at få afløb for næsten alle talenter:

Frivillig billedkunst
En eftermiddag om ugen er skolens billedkunstlokale – dvs. lokale G01 mellem kantinekøkkenet og musik – åbent for alle gymnasiets elever, også for dem der ikke har billedkunst på skemaet. Billedkunsts materialer og faciliteter står til rådighed, men du bestemmer selv, hvad du vil lave – og om du møder op hver uge. En billedkunstlærer er til stde hele tiden, således at råd og vejledning er mulig.
Venlig hilsen billedkunstlærerne

Frivillig idræt
I efteråret afholdes fodboldturnering og en løbedag for alle som optakt til efterårsferien.
Senere på året afholdes frivillige turneringer efter skoletid i indendørs fodbold og badminton.

I skoleåret 21/22 tilbydes desuden frivillig havkajak og windsurfing.
Information om frivillig idræt gives dels til morgensamling dels på opslagstavlerne i kantinen.
Venlig hilsen idrætslærerne

Frivillig musik
Frivillig musik er et fleksibelt tilbud til elever, der ønsker at lave musik uden for den normale undervisning. Vi tilpasser rammerne og aktiviteterne efter elevernes antal, interesser og niveau. Vi kan hjælpe bands med at komme i gang, lave gymnasiekor, hjælpe med indspilning, stille øvemuligheder til rådighed i begrænset omfang, og meget andet. Bare sig til!
Venlig hilsen musiklærerne.noder

Create a website or blog at WordPress.com