Wifi

Elever på Kalundborg Gymnasium kan logge på det trådløse netværk SKOLENET. Brugernavnet er dit UNI-login efterfulgt af @edu.kalgym.dk (f. eks. anne1234@edu.kalgym.dk), og koden er i første omgang Temp efterfulgt af de sidste fire cifre i dit cpr-nummer (f. eks. Temp2468). Senere skal du skifte til en kode, som du selv vælger.

Gæster, brobygningselever og andre kan logge på GUESTNET. Her skal du indtaste dit mobilnummer, og du vil herefter modtage en sms med en kode, som giver dig adgang til skolens netværk i 8 timer.

Create a website or blog at WordPress.com