Idræt

Idræt er et fag på linje med alle andre fag i gymnasiet, og på stx er der krav om, at idræt gennemføres på mindst c-niveau, mens idræt på hf er ét af valgmulighederne til det kunstneriske fag i 1.hf.

Hvis en lægefaglig vurdering fastslår, at du ikke kan eller bør gennemføre idræt, kan faget skiftes ud med et andet fag på c-niveau. Vær opmærksom på, at der ikke påkræves lægeerklæring ved kortvarig sygdom, men lægelig dokumentation skal afleveres på kontoret ved sygdom eller skader, som har en varighed over 14 dage.

Læs mere om Idræt i vores elektroniske folder.

Idræt

Create a website or blog at WordPress.com