Forsikring

Skolen er en statslig selvejende institution, og har i den forbindelse ingen forsikringsordning.
Den enkelte elev eller forældremyndighedsindehaver er således ansvarlig for elevens handlinger og er dermed omfattet af de almindelige erstatningsregler.
Skolen vil ikke kunne drages til ansvar, herunder økonomisk ansvar, for handlinger, der begås af skolens elever eller udefrakommende personer.
Skolen kan ikke påtage sig noget ansvar for bortkomne sager. Skolen yder i henhold til gældende regler ikke erstatning for stjålne eller bortkomne lommeregnere, mobiltelefoner, punge, beklædningsgenstande eller andre af elevernes ejendele. Der ydes heller ikke erstatning for bortkomne effekter fra garderobeskabene.
Skolen yder ikke erstatning for beskadigelse af tøj eller andet i forbindelse med eksperimentelt arbejde eller nogen anden form for undervisningsaktivitet.
Vi gør endvidere opmærksom på, at eleverne i forbindelse med udlandsrejser bør sikre sig, at de har syge- og hjemtransportforsikring, enten via den offentlige sygesikring eller ved tegning af rejsesygeforsikring.
Private forsikringer
Forsikringsreglerne betyder således, at den enkelte elev bør være dækket af private forsikringer, der dækker uheld i skoletiden og lægeordineret hjemtransport under udlandsrejser, herunder studieture mv.

Create a website or blog at WordPress.com