Ordensregler til skriftlige prøver

Skriftlige prøver

De skriftlige prøver finder som udgangspunkt sted i Samlingssalen/Drama, men andre lokaler kan også inddrages. Du kan se, hvor du skal være i dit skema.

Ved eksamenstræningen lukkes dørene kl. 08:00 til prøvelokalet.

Ved sommereksamen lukkes dørene kl. 08:45/ musik kl. 07:45 til prøvelokalet.

Du skal sidde parat på din plads senest 15 minutter før prøven starter.

Når du er kommet ind i lokalet, skal du finde din plads og logge på computeren. Der ligger navnesedler på bordene. Navnesedlen skal ligge synligt på bordet under hele prøven. Hvis du ikke kan finde din plads, kan du bede vagterne om hjælp.

INGEN MOBILTELEFONER / SMARTURE I PRØVELOKALET!

Rygning er ikke tilladt.

Der er særlige regler ved skriftlig prøve i musik.

ALLE skriftlige prøver afvikles digitalt. Opgavesæt downloades via Netprøver.dk eller skolens eksamensportal efter oplysning fra eksamensansvarlig. Opgavebesvarelser uploades ligeledes digitalt via Netprøver.dk eller Lectio efter oplysning fra eksamensansvarlig. I enkelte fag vil 1. delprøve blive afviklet på papir!

Fag med aflevering af 1. delprøve besvaret på papir (gælder for matematik + fransk + spansk) Inden du afleverer din opgavebesvarelse til en vagt, skal du gennemgå “Tjekliste til aflevering af 1. delprøve besvaret på papir” – fremgår af din navneseddel, som du finder på eksamensbordet. Dine personlige oplysninger fra navnesedlen skal fortsat fremgå på omslaget og alle papirark, der indgår i din besvarelse. Alle papirark nummereres (dobbeltark tæller som 1 ark og det uanset hvor meget, der er udfyldt på arket). Omslaget tæller ikke med i det samlede antal ark.

Ved ALLE skriftlige prøver gælder:

Under prøven må du ikke rejse dig og gå uden tilladelse. Hvis du skal på toilettet eller har brug for papir til din opgavebesvarelse, skal du række hånden op for at tilkalde en vagt.

Når du afleverer:

Anonym digital besvarelse                                                                                                                              Som noget nyt skal din digitale opgavebesvarelse være anonym for censorerne.  Det betyder at du IKKE skal lave et sidehoved indeholdende dine personlige oplysninger fra navnesedlen (navn, skole osv. )på din digitale opgavebesvarelse.  Anonymiseringen berører kun censorerne og ændrer således ikke i, hvad administration og ledelse kan se i Netprøver.

For at undgå uro skal du, såfremt du uploader inden for de sidste 15. minutter, blive siddende på din plads til den eksamensansvarlige har bekræftet, at ALLE elever har afleveret. Du skal forvente, at der kan opstå ventetid, som følge af pres på den digitale opdatering.

Hvis du forlader eksamenslokalet før tid, må du først medtage dine ting fra eksamenslokalet, når alle dagens prøver er færdige og den eksamensansvarlige har åbnet for adgang til lokalet. Det betyder, at du må vente indtil sidste hold er færdig og der er åbnet for adgang til prøvelokalet! Prøveplanen under “Aktuel information” på din forside i Lectio (uploades når prøveplan må offentliggøres) giver dig det fulde overblik over samtlige prøvedage med skriftlige prøver.

Hjælpemidler ved prøver:

Som hovedregel er alle hjælpemidler tilladt, men internettet må kun anvendes som oplyst af din lærer. Du må ikke kommunikere med omverdenen.

Der er enkelte fag, hvor hjælpemidler ikke må anvendes under 1. delprøve.

Se mere her tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen.

Der er links til følgende online ordbøger: Ordbogen.com (BEMÆRK ordbogen.com har overtaget Gyldendals Røde Ordbøger) og Ordnet.dk

Skolen har abonnement på begge ordbøger, og du har direkte adgang til ordbøgerne, når du er på skolens netværk. Hvis du ikke bliver logget ind automatisk, kan du logge ind med UNI-login.

HUSK du har selv ansvaret for, at du kun tilgår de hjemmesider, som du må i forhold til din aktuelle prøve. Har du spørgsmål til hjælpemidler, eller hvordan de skal tilgås,  så tal med din faglærer herom inden prøven.

Læs også dette dokument inden eksamen: Notat om adgangen til internettet

Såvel IT-medarbejdere, eksamensansvarlige og vagter overvåger din trafik på internettet. HUSK Snyd medfører bortvisning fra eksamen. Bortvisning fra eksamen indebærer enten, at du ikke får bedømt opgaven, eller at du får en givet karakter annulleret.

Elever, som er startet i gymnasiet i august 2017 eller senere, kan, som noget nyt, gives karakteren -3 (minus 3), hvis eleven har snydt.

Du kan læse mere om SNYD og konsekvenser heraf på Undervisningsministeriets hjemmeside https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer/vejledninger-om-snyd/oplysningsmateriale-til-elever-om-snyd/materiale-til-elever-paa-ny-ordning

Udlån af hjælpemidler:

Du skal selv have hjælpemidler med, men der bliver lagt et begrænset antal ordbøger, formelsamlinger og lommeregnere frem, som du kan låne. Det er ikke tilladt at låne hjælpemidler af andre elever.

Create a website or blog at WordPress.com