Udmeldelse

Ved udmeldelse skal eleven henvende sig til kontoret, som sørger for det fornødne papirarbejde og framelding af SU. Bøgerne afleveres til bogdepotmedarbejderen.
Skolen anbefaler en ”udslusningssamtale” med studievejlederen, som kan hjælpe med et andet uddannelsesvalg eller jobsøgning.

Create a website or blog at WordPress.com