Afleveringer

Du kan se dine afleveringsfrister samt elevtid for de skriftlige opgaver i Lectio. De tre kommende opgaver vil blive vist på din forside.

Når du afleverer til tiden i Lectio, fjerner Lectio automatisk dit fravær for opgaven. Hvis du ikke har afleveret til tiden, vil Lectio automatisk udløse fravær, som vil stå der, selv om du afleverer opgaven. Din lærer eller studievejleder skal herefter fjerne fraværet manuelt. Læreren får ikke automatisk besked om, at opgaven er afleveret for sent, så skriv evt. en besked i Lectio om at opgaven er afleveret.

Hvis du afleverer i papirudgave til din lærer, skal den der modtager opgaven manuelt fjerne fraværet. Det kan være en god idé at skrive en note i Lectio under afleveringen, at den er afleveret på papir. Notér, hvem opgaven er afleveret til og hvornår.

Gruppeafleveringer kan foregå på to måder:

  • enten kan læreren oprette gruppeaflevering, hvor alle gruppemedlemmers fravær fjernes, så snart én har afleveret.
  • eller også kan læreren kræve, at alle i gruppen afleverer den samme opgave.

Spørg din lærer, hvis du er i tvivl om, hvordan gruppen skal aflevere.

Læs mere om snyd her

Create a website or blog at WordPress.com