Introkursus og brobygning

Formål
Oplev hverdagen på et spændende gymnasium med et bredt udbud af studieretninger, valgfag, frivillige aktiviteter og et spændende studiemiljø i og udenfor skoletiden.

Bliv klogere på, hvad det vil sige sig at gå på Kalundborg Gymnasium og HF, hvad de enkelte studieretninger indeholder, profilen på HF, det faglige niveau, den forventelige lektiemængde, skriftlige afleveringer, studietid, vejledning og støttemuligheder.

Det er vigtigt, at du efter grundskolen træffer det rigtige valg – det vil vi gerne hjælpe dig med.


Indhold
Når du møder den første dag, henter vi dig ved hovedindgangen. Vi starter i kantinen, hvor vi sammen spiser morgenmad. Her får du et program for dagene, og du skal vælge mellem lyttetimer i forskellige fag. I lyttetimerne skal du overvære undervisning af STX og HF- elever. I nogle lyttetimer kan du blive inddraget i undervisningen. Ud over lyttetimer indeholder kurset fællestimer, hvor du bliver præsenteret for forskellige fag. Der vil desuden være studievejledningstimer, hvor du bl.a. kan stille spørgsmål om optagelse på gymnasiet  samt de valg, du skal træffe i forbindelse med STX og HF – herunder valg af studieretning, sprog og kunstneriske fag.

Praktisk information
Du skal møde ved gymnasiets hovedindgang kl. 08.00, hvor en studievejleder vil tage godt i mod dig og vise dig hen til det lokale du skal være i.
Vi holder frokostpause fra kl. 11.25 til kl. 12.00, du er velkommen til at spise din medbragte mad eller købe i vores kantine. Du kan læse mere om vores kantine og hvad du kan købe her
Du skal være opmærksom på, at hvis du er syg og derfor ikke kan komme i til introkurset/brobygningen, skal du ringe til skolens kontor på telefon 59 51 06 62. Ved udeblivelse uden sygemelding vil din egen skole blive kontaktet omkring dit fravær.

Vi glæder os til at se dig. Har du spørgsmål, så kontakt brobygningskoordinator Sarah på 29 79 79 56 eller send en mail til SP 

Kortet over skolen kan give dig et overblik. Men du vil også få en rundvisning på skolen efter den fælles morgenmad den første dag.

Klik på kortet for at forstørre det.

kort

Create a website or blog at WordPress.com