Introkursus og brobygning

Formål
Oplev hverdagen på et spændende gymnasium med et bredt udbud af studieretninger, valgfag, frivillige aktiviteter og et spændende studiemiljø i og udenfor skoletiden.

Bliv klogere på, hvad det vil sige sig at gå på Kalundborg Gymnasium og HF, hvad de enkelte studieretninger indeholder, profilen på HF, det faglige niveau, den forventelige lektiemængde, skriftlige afleveringer, studietid, vejledning og støttemuligheder.

Det er vigtigt, at du efter grundskolen træffer det rigtige valg – det vil vi gerne hjælpe dig med.


Indhold
Når du møder på gymnasiet, henter vi dig ved den nye hovedindgang. I det første modul vil en studievejleder fortælle dig lidt om de to uddannelser, vi udbyder – STX og HF. Du får både information om optagelseskravene og om, hvad du kan bruge uddannelserne til. Herefter får du undervisning af vores lærere, som vil undervise på almindeligt 1.g- og 1. hf-niveau, så du får et indtryk af det faglige niveau på gymnasiet.

Inden du får fri, vil en studievejleder lave en kort opsamling på dagen, hvor du bl.a. kan stille spørgsmål om optagelse på gymnasiet samt de valg, du skal træffe i forbindelse med STX og HF – herunder valg af studieretning, sprog og kunstneriske fag.

Praktisk information
Du skal møde ved gymnasiets hovedindgang kl. 08.05, hvor en studievejleder vil tage godt i mod dig og vise dig hen til det lokale, du skal være i.
Vi holder frokostpause fra kl. 11.30 til kl. 12.00, og du er velkommen til at spise din medbragte mad eller købe i vores kantine. Du kan læse mere om vores kantine og hvad du kan købe her. Du får fri kl. 13.35.

Du skal være opmærksom på, at hvis du er syg og derfor ikke kan komme til introkurset/brobygningen, skal du ringe til skolens kontor på telefon 59 51 06 62. Ved udeblivelse uden sygemelding vil din egen skole blive kontaktet omkring dit fravær.

Vi glæder os til at se dig. 

Create a website or blog at WordPress.com