Elevrådet

Elevrådet på Kalundborg Gymnasium og HF består af ca. 50 elever. Størstedelen er klasserepræsentanter, der er valgt af deres klasse til at tale klassens sag i elevrådet. Når elevrådet holder møder, sker det i spisefrikvarteret, og nogle gange strækker det sig lidt ind i den næste time. Elevrådet har til formål at forbedre skolen, og alt kan tages op her! Hvad enten det er et ønske om en ny mikroovn eller en overordnet strategi for skolen.

En gang om året tager hele elevrådet på tur, sædvanligvis til Bisserup. Her diskuterer vi de større ting, og evaluerer det sidste års arbejde. Turen ryster elevrådet sammen, idet vi lærer hinanden bedre at kende.
En del af skolens udvalg er nedsat af Elevrådet. Her kan bl.a. nævnes Fredagscafé, som holder hyggelige caféer. Elevrådet har også deres eget PR-udvalg, som har til formål at udbrede elevrådets budskaber bedre.

Der vælges nye formænd og alle de andre poster og pladser i udvalgene til elevrådets årlige generalforsamling, der som regel ligger i marts eller april måned.

Vedtægter

Forretningsorden

Create a website or blog at WordPress.com