Legater

Ved dimissionshøjtideligheden uddeles Kalundborg kommunes legat (uddeles dog ikke i skoleåret 22/23). Der anvendes ikke særlige ansøgningsblanketter til Kalundborg Kommunes legat. Skriv en ansøgning i brevformat.
Kommunens legat kan søges af både årets dimittender og af tidligere års studenter og hf’ere.

Skolen bestyrer desuden Lektor Hender og hustrus legat. Legatet tildeles ved dimissionshøjtideligheden. Legatet skal søges. Download ansøgningsskema til Lektor Hender og hustrus legat. Lektor Hender og Hustrus Legat kan kun søges af årets dimittender. 

Lions Danmark uddeler et legat til en særligt flittig elev. Dette legat udvælges af afgangsklassernes lærere.

Desuden giver Danske Bank og Lions Danmark legater til Den bedste kammerat. Hvis I har en klassekammerat, der er noget særligt, kan I indstille ham/hende via spørgeskema i Lectio. Angiv her en begrundelse for, hvorfor netop denne klassekammerat fortjener legatet.

Ansøgningsfrist til alle legater meldes ud i Ugenyt. Ansøgninger afleveres på skolens kontor.

Endvidere uddeler skolen en række andre legater og bogpræmier, som ikke kan søges, herunder Novozymes legat til en naturvidenskabeligt dygtig afgangselev.

14678881-penge

Create a website or blog at WordPress.com