iPad

Vi har i en række år haft iPad-klasser, og i skoleåret 2015-2016 fik elever, der startede, udleveret en iPad. I introperioden fik eleverne en introduktion til iPad samt centrale undervisningsapps af Malene Lysemose (ML). Fremover vil klasser kunne låne en iPad, hvis klassens lærere vurderer at der er behov for det.

Hvis jeres iPad bliver beskadiget eller bortkommer, vil det blive opfattet på samme måde som en bortkommen eller beskadiget bog. Hvis der sker noget med jeres iPad eller I har problemer med den, skal I henvende jer til Mads Christensen (MC).

Hvis du vil læse om, hvordan du afleverer opgaver fra iPad, så læs mere her.

Du har erstatningspligt, hvis du ødelægger skolens ejendom herunder også undervisningsmaterialer, iPads eller noget, der tilhører andre elever eller personale. Erstatningspligten er også gældende i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter uden for skolen. Kontakt MC, hvis din iPad er gået i stykker. Erstatning for en ødelagt iPad udgør 1000 kr.

 

ipad

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: