Fagkombinationer

To fag

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag.

Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt samspil mellem to fag, du har eller har haft.

De fag, du vælger, er altid på det højeste niveau, som du har modtaget undervisning i faget i. Du kan fx ikke vælge Fysik B, hvis du sidder på et Fysik A-hold.

Èt fag

Der er mulighed for, at studieretningsprojektet kan skrives i kun ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Det er vejlederen, som godkender det enkeltfaglige projekt efter en faglig dialog med eleven.

Til grund for godkendelsen skal lægges vejlederens skøn af områdets og den faglige problemstillings egnethed som henholdsvis fler- og enkeltfagligt projekt samt elevens mulighed for at inddrage metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i projektet.

Vær opmærksom på at et enkeltfagligt projekt bedømmes ud fra de samme kriterier som det flerfaglige.

 

Create a website or blog at WordPress.com