Rektor

Rektor Peter Abildgaard Andersen er skolens administrative og pædagogiske leder.
Han træffes på kontoret (lokale F16), og såvel elever som forældre kan trygt henvende sig, hvis der er problemer i forbindelse med undervisning, eksamen og skolegang i øvrigt.
aa

Create a website or blog at WordPress.com