Rektor

Rektor Peter Abildgaard Andersen er skolens administrative og pædagogiske leder.
Han træffes på kontoret på første sal, og såvel elever som forældre kan trygt henvende sig, hvis der er problemer i forbindelse med undervisning, eksamen og skolegang i øvrigt.
aa

Create a website or blog at WordPress.com