Valgfag

I løbet af november-december måned orienterer studievejlederne om de generelle valgfagsmuligheder og om de konkrete muligheder, som de enkelte studieretninger eller hf-klasser har. Studievejlederne vil også orientere om valgets betydning for det senere valg af videregående uddannelse i samarbejde med Studievalg Danmark. I januar måned orienterer faglærerne om indholdet i de forskellige fag, om omfanget af evt. skriftlige opgaver og om kravene til eksamen. Eleverne træffer deres endelige valg i slutningen af januar.
Der findes valgfag på A, B og C-niveau. A- og B-valgfagene vil normalt bygge videre på et obligatorisk fag eller et studieretningsfag, mens C-valgfag er helt nye fag, som eleverne ikke har haft før.
Kalundborg Gymnasium og HF tilbyder følgende valgfag:
valgfagene.png

Create a website or blog at WordPress.com