Ekbatana

Ekbatana
Fester er nogle af skoleårets vigtige begivenheder! Skolen har et festudvalg, som arrangerer og afholder 4 til 7 skolefester, fordelt jævnt over hele året.

Festudvalget hedder Ekbatana og består af frivillige elever fra alle klasser. Ekbatana sørger for drikkevarer, musik, vagter – og godt humør – til alle festerne. Elever fra Ekbatana står i baren til festerne og serverer for de glade deltagere – men de sørger også for, at der er ryddet ordentligt op næste dag! Frivillge til Ekbatana vælges hvert år og gør ofte reklame for den næste fest til Morgensamling.
Ekbatana samarbejder med skolens ledelse og pedellerne om planlægning og afvikling af festerne. Kom og vær med – i udvalget eller til festerne!

Create a website or blog at WordPress.com