Skriveværksted

Procedure for skriveværksted:

 • Mandag kl. 8.00 indkalder BN elever med skriftligt fravær for ikke-afleverede opgaver, der er mindst 14 dage gamle.
 • Holdet opdateres hver mandag kl. 8.00, hvilket betyder, at indkaldte elever først fjernes den efterfølgende mandag, når det nye hold dannes.
 • Elever, der når at aflevere alle de opgaver, der har givet anledning til indkaldelse, kan ikke få annulleret deres indkaldelse, når først indkaldelsen er sket, med mindre de ikke mangler andre opgaver – heller ikke nye opgaver.
 • Elever i skriveværkstedet skal blive tiden ud, hvis de stadig mangler at aflevere opgaver – også selvom de manglende opgaver ikke er 14 dage gamle.
 • Enkelte elever er undtaget indkaldelse til skriveværksted heriblandt de selvstuderende.
 • Elever, der kommer i skriveværksted og får afleveret en for gammel opgave, får ikke fravær.
 • Eleverne skal huske at skrive fraværsårsag, hvis de ikke er til skriveværksted, også selvom de har en undervisningstime.
 • Eleverne skal aflevere opgaverne (et eksemplar) til BN i skriveværkstedet, således at opgaven registreres – evt. før den placeres i den pågældende lærers postrum.
 • Hvis en lærer beslutter, at en opgave skal afleveres senere for hele klassen, skal datoen rettes i Lectio, så eleverne ikke indkaldes uretmæssigt.
 • Hvis en lærer beslutter, at en elev skal have udsat afleveringsfristen, skal dette fremgå af Lectio – evt. ved at fjerne fraværet for den pågældende opgave.
 • Eleverne er selv ansvarlige for at have materialer, resultater mm. med til skriveværk-stedet til alle de opgaver, de mangler at aflevere.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: