Skrivefængsel

Procedure og regler for skrivefængsel:

 • Skrivefængsel (SV) finder sted hveranden onsdag (med undtagelse af ferieperioder) fra kl. 13.45-20.00. Skrivefængsel foregår under eksamenslignende forhold, hvilket vil sige, at alle elever får deres eget bord, at der skal være stille i lokalet, samt at ingen forlader lokalet uden tilladelse. Det foregår i lokalerne F03 & F04.
 • Mandag kl. 8.00-9.00 indkaldes elever med skriftligt fravær for ikke-afleverede opgaver, hvor fristen er overskredet med mere end 7 dage. Efter ferieperioder, som f.eks. efterårsferien eller juleferien, skal alle manglende skriftlige afleveringer være lavet.
 • Elever, som er indkaldt til Skrivefængslet, kan kun slippe for at møde op, såfremt ALLE manglende afleveringer er afleveret inden Skrivefængslet starter – og de er blevet fjernet fra listen af enten EN eller deres studievejleder. Er man allerede indkaldt til Skrivefængsel, er det altså IKKE kun de afleveringer, som er 7+ dage for gamle, som tæller, men alle for gamle afleveringer.
 • Elever i skrivefængslet skal blive indtil kl. 20.00, hvis de stadig mangler at aflevere opgaver – også selvom de manglende opgaver ikke er 7 dage gamle. Sker dette ikke, udløser det en advarsel.
 • Elever, der kommer i skrivefængsel og får afleveret mindst én for gammel opgave, får i udgangspunktet ikke fravær – medmindre de forlader Skrivefængsel før tid. Udeblivelse fra Skrivefængsel udløser automatisk en advarsel.
 • Eleverne skal huske at skrive fraværsårsag, hvis de ikke er til Skrivefængsel, også selvom de har en undervisningstime.
 • Hvis elever har undervisning som er placeret i Skrivefængselstiden, så kommer de naturligvis blot efter endt undervisning.
 • Opgaverne afleveres enten i Lectio eller i hånden til EN eller studievejleder. Alle opgaver som afleveres i Skrivefængsel skal registreres og “godkendes” af enten EN eller en studievejleder inden man evt. må forlade Skrivefængslet.  EN og studievejlederne sørger for, at opgaver afleveret i hånden placeres i de pågældende læreres postrum.
 • Hvis en lærer beslutter, at en opgave skal afleveres senere for hele klassen, skal datoen rettes i Lectio, så eleverne ikke indkaldes uretmæssigt.
 • Hvis en lærer beslutter, at en elev skal have udsat afleveringsfristen, skal dette fremgå af Lectio – evt. ved at fjerne fraværet for den pågældende opgave.
 • Eleverne er selv ansvarlige for at have materialer, resultater mm. med til skrivefængslet til alle de opgaver, de mangler at aflevere.
 • Selvom en aflevering egentlig er en gruppeaflevering, så er det stadig den indkaldte elevs ansvar at kunne løse opgaven i Skrivefængslet og aflevere den individuelt.
 • Eleverne sørger selv for at have mad og drikke til rådighed i Skrivefængslet.
 • Enkelte elever er undtaget indkaldelse til Skrivefængsel heriblandt de selvstuderende.

Create a website or blog at WordPress.com