Studietid

Studietid er for alle elever på Kalundborg Gymnasium – du kan komme alene eller sammen med andre (f.eks. en læregruppe). Alle er velkomne!

Målet med studietid er, at du tager ansvar for din påbegyndte uddannelse og lærer at blive studerende. Det kan derfor være en rigtig god idé hurtigt at få dannet sig en læsegruppe sammen med to/tre andre elever fra klassen, som du kan arbejde godt sammen med.

I læsegruppen støtter du og drager omsorg for de andre, således at I alle i læsegruppen;

 • møder til tiden til timerne og deltager aktivt.
 • ordner lektier – gerne sammen med læsegruppen.
 • laver de skriftlige opgaver til den fastlagte dato – gerne i samarbejde med læsegruppen.
 • deltager aktivt i læsegruppen efter giv og modtag – princippet.

Skolen stiller følgende ressourcer til rådighed:

 • Vores “blæksprutter” er til stede og hjælper med faglige problemer.
 • Læsevejledere efter aftale
 • Studievejleder efter aftale

Obligatorisk skrivefængsel

Frivillige tilbud

Der vil i nogle af studietidstimerne være mulighed for at gå til:

 • billedkunst
 • Drama
 • Idræt
 • Mediefag
 • Musik
 • Talentarbejde

Hold øje med, hvornår de forskellige tilbud udbydes – spørg evt. de forskellige faglærere.

Create a website or blog at WordPress.com