Studietid

Studietid er for alle elever på Kalundborg Gymnasium – du kan komme alene eller sammen med andre (f.eks. en læsegruppe). Alle er velkomne!

Målet med studietid er, at du tager ansvar for din påbegyndte uddannelse og lærer at blive studerende. Det kan derfor være en rigtig god idé hurtigt at få dannet sig en læsegruppe sammen med to/tre andre elever fra klassen, som du kan arbejde godt sammen med.

I læsegruppen støtter du og drager omsorg for de andre, således at I alle i læsegruppen;

 • møder til tiden til timerne og deltager aktivt.
 • ordner lektier – gerne sammen med læsegruppen.
 • laver de skriftlige opgaver til den fastlagte dato – gerne i samarbejde med læsegruppen.
 • deltager aktivt i læsegruppen efter giv og modtag – princippet.

Skolen stiller følgende ressourcer til rådighed:

 • Diverse faglærere, som er i Kantinen. Faglærerne medbringer et skilt, hvor du kan se hvilke(t) fag, de repræsenterer.
 • Matematikvejledere Lene Jørgensen/LJ og Anna Egede/AE er i F09.
 • Læsevejleder Hanne Valentinussen/HV eller Kathrine Henriksen/KH er i C10 efter aftale.
 • Studievejlederen er i D04 efter aftale.
 • Bibliotekaren er i A01.
 • Elevcoach Lasse Hasløv/LA træffes efter aftale.
 • Skolepsykolog efter aftale.

Hvis du ønsker lektiehjælp i fag som ikke fremgår på den ovennævnte liste, så skal du indgive ønske til EN minimum 2 dage før studietiden (dvs. senest mandag), som så indkalder andre faglærere. I skal dog minimum være 3 elever som ønsker hjælp i et givent fag, før der indkaldes en faglærer.

Obligatorisk skriveværksted:

Hvis du kommer bagud med det skriftlige arbejde, så indkaldes du til obligatorisk skriveværksted i kantinen.

Du indkaldes på Lectio af Birthe/BN, når din faglærer har skrevet dig på listen over elever, som mangler skriftligt arbejde.

Du skal møde op, og du skal aflevere mindst 1 opgave som skulle have været afleveret, inden du kan gå. Udeblivelse noteres som fravær og udløser automatisk en advarsel.

Frivillige tilbud

Der vil i nogle af studietidstimerne være mulighed for at dyrke:

 • Billedkunst
 • Drama
 • Idræt
 • Mediefag
 • Musik
 • Talentarbejde

Hold øje med, hvornår de forskellige tilbud udbydes – spørg evt. de forskellige faglærere.

Jesper/EN

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: