Studietid

Studietid er for alle elever på Kalundborg Gymnasium – du kan komme alene eller sammen med andre (f.eks. en læregruppe). Alle er velkomne!

Målet med studietid er, at du tager ansvar for din påbegyndte uddannelse og lærer at blive studerende. Det kan derfor være en rigtig god idé hurtigt at få dannet sig en læsegruppe sammen med to/tre andre elever fra klassen, som du kan arbejde godt sammen med.

I læsegruppen støtter du og drager omsorg for de andre, således at I alle i læsegruppen;

 • møder til tiden til timerne og deltager aktivt.
 • ordner lektier – gerne sammen med læsegruppen.
 • laver de skriftlige opgaver til den fastlagte dato – gerne i samarbejde med læsegruppen.
 • deltager aktivt i læsegruppen efter giv og modtag – princippet.

Skolen stiller følgende ressourcer til rådighed:

 • Diverse faglærere, som er i Kantinen – lektieværkstedet er bemandet fra kl 13.45 til kl. 15.00 og senest til 15.20, hvis der er brug for hjælp. Faglærerne medbringer et skilt, hvor du kan se hvilke(t) fag, de repræsenterer.
 • Matematikvejledere er i F09.
 • Læsevejledere (HV eller KH) er i C10 efter aftale.
 • Studievejlederen er i D04 efter aftale.
 • Bibliotekaren er i A01 efter aftale.
 • Elevcoach (LA) træffes efter aftale.
 • Skolepsykolog efter aftale.
 • Mentor træffes efter aftale.
  September

(lige/ulige uger)

Oktober

(lige/ulige uger)

November

(lige/ulige uger)

December

(lige/ulige uger)

Matematik (F09) AE, JP, LJ & LM/ AE, BA, AR AE, JP, LJ & LM/ AE, BA, AR AE, JP, LJ & LM/ AE, BA, AR AE, JP, LJ & LM/ AE, BA, AR
Engelsk

 

VL / JB VL / JB VL / JB VL / JB
Sprog

 

JA / JB & IS JA / JB & IS JA / JB & IS JA / JB & IS
Biologi

/Biotek

JL / AM JL / AM JL / AM JL / AM
Fysik AE AE AE AE
Kemi JL, JP & LM / – JL, JP & LM / – JL, JP & LM / – JL, JP & LM / –
Samfund ET / IS ET / IS ET / IS ET / IS
Naturgeografi ET ET ET ET

De fleste lærere har mere end et fag, og hjælper naturligvis gerne i deres andre fag også.

Hvis du ønsker lektiehjælp i fag som ikke fremgår på den ovennævnte liste, så skal du indgive ønske til BI minimum 2 dage før studietiden (dvs. senest mandag), som så indkalder andre faglærere. I skal dog minimum være 3 elever som ønsker hjælp i et givent fag, før der indkaldes en faglærer.

 

Obligatorisk skrivefængsel:

Hvis du kommer bagud med det skriftlige arbejde, så indkaldes du til obligatorisk skrivefængsel.

Du indkaldes på Lectio af Birthe/BN, når din faglærer har skrevet dig på listen over elever, som mangler skriftligt arbejde.

Skrivefængsel finder sted den sidste onsdag i hver måned fra. 13.45-20.00, og foregår under eksamenslignende forhold – dvs. hver elev får deres eget bord og der skal være helt stille i rummet. Der er ikke mulighed for at skrive ud!

Du skal møde op, og du skal aflevere mindst 1 opgave som skulle have været afleveret. Du må forlade skrivefængslet når du enten har afleveret alle manglende opgaver (og de er godkendt af en af tilstedeværende lærere) eller kl. bliver 20.00. Udeblivelse noteres som fravær og udløser automatisk en advarsel.

Du skal selv sørge for evt. mad og drikke i løbet af skrivefængslet.

 

Frivillige tilbud

Der vil i nogle af studietidstimerne være mulighed for at dyrke:

 • billedkunst
 • Drama
 • Idræt
 • Mediefag
 • Musik
 • Talentarbejde

Hold øje med, hvornår de forskellige tilbud udbydes – spørg evt. de forskellige faglærere.

 

Jesper/EN

Create a website or blog at WordPress.com