Forkortelser

Når du begynder din uddannelse på Kalundborg Gymnasium og HF, vil du møde en række forkortelser, som i første omgang kan virke uoverskuelige. Du vil hurtigt vænne dig til dem, men har er en lille oversigt:
AP er almen sprogforståelse – en introduktion til viden om sprog, som kan bruges i dansk og sprogfag. AP afvikles i grundforløbet i 1g.
DHO er dansk/historieopgaven i 1g (se under Større skriftlige opgaver)
KS er kultur- og samfundsfaggruppen – et samarbejde mellem historie, samfundsfag og religion i begge år på hf
NF er naturvidenskabelig faggruppe – et samarbejde mellem biologi, kemi og naturgeografi i 1hf
NV er naturvidenskabeligt grundforløb – en introduktion til den naturvidenskabelige måde at arbejde på. NV afvikles i grundforløbet i 1g.
SRO er studieretningsopgaven i 2g (se under Større skriftlige opgaver)
SRP er studieretningsprojektet i 3g (se under Større skriftlige opgaver)
SSO er den store skriftlige opgave i 2hf (se under Større skriftlige opgaver)
ST er studietid
VU er værkstedsundervisning i hf

Create a website or blog at WordPress.com