1.hf

Lectio

Hvad:

 • At kunne logge ind i Lectio
 • At kunne læse sit skema og se lektier, dokumenter, materiale og skemaændringer
 • At kunne aflevere opgaver og dele dokumenter med lærere og andre elever
 • At kunne skrive beskeder til lærere og andre elever

Hvem: Teamlærere

Hvornår: Introdagene i august

Word 1

Hvem: Teamlærere

Hvornår: Introdage i august

Hvad: Download og brug i hverdagen

Regler for digital adfærd i timerne

Hvad:

 • Diskussion af fælles regler for digital adfærd i timerne.
 • Øvelse 12, side 17 i Veje til digital dannelse
 • Mulighed for øvelse i multitasking (øvelse 6, side 13 i Veje til digital dannelse)

Hvem: Teamlærerne

Hvornår:  Introdagene i august

Hvorfor: At sikre optimalt læringsudbytte for alle elever i hver time gennem diskussion og fastsættelse af fælles klasseregler for brug af sociale medier og lignende i timerne.

NSpire

Hvad:

 • At kunne lave simple udregninger
 • At kunne løse ligninger
 • At lave lineær regression
 • At kunne tegne en graf

Hvem: Matematiklærerne

Hvornår: I løbet af 1. hf

God adfærd på nettet/ fodspor på nettet

Hvad: Fællestime med oplæg fra SSP

Hvem: SSP

Hvornår: September

OneNote

Hvad: 

 • At kunne tage noter

Hvem: NF-lærerne

Hvornår: I første NF-time

Excel

Hvad: Brug af Excel i diverse fag

Hvem: NF-lærere: biologi, kemi

Hvornår: I løbet af 1. hf

Nødvendige kompetencer:

Generel hjælp til Excel:

Gem som pdf

Hvad: At kunne gemme forskellige filtyper (f. eks. Word, NSpire eller Excel) i pdf-format

Hvorfor: Når du skal aflevere eksamensopgaver via netprøver.dk, skal de altid gemmes i pdf-format.

Hvem: Teamlærerne

Hvornår: Studietimer i starten af skoleåret

Informationssøgning

Hvem:    KS-lærerne

Hvornår:   2. semester- første tværfaglige forløb

Hvad:

 • Bevidsthed om forskel i søgning på nettet og ved hjælp af bøger
 • Kendskab til forskellige databaser på nettet bl.a. bibliotek.dk eller natmus.dk
 • Googleteknikker som flere søgeord/litteraturlister som videresøgning
 • Søgning via bøger (artikler, henvisninger og litteraturlister)
 • Kildekritik
 • Inspiration eller plagiat
 • Gode links & øvelser:

https://www.emu.dk/modul/lær-informationssøgning-og-kildekritik-gymnasieelever-og-kursister

https://www.emu.dk/sites/default/files/Vejledning i informationskompetence.pdf

Forslag til øvelse i googlesøgning: øvelse 66 i Veje til digital dannelse(s. 85).

(Til læreren: har du den ikke selv, skal du spørge en fra udvalget i digital dannelse: DK, EN, HV, JP, JW, ML, TL)

Forslag til artikel i forbindelse med plagiatopmærksomhed: kapitel 17 i Veje til digital dannelse(s. 79). Der er også gode eksempler på afsmitning på ordvalg s. 83-84

Word 2

Hvem:    Historielærere

Hvornår:     1. semester op til historieopgaven

Hvad: formatere tekst:

 • linjeafstand
 • punktstørrelse
 • skrifttype
 • via overskrifter lave automatisk indholdsfortegnelse
 • fodnote
 • ændre margin
 • søg/erstat

Få hjælp til Word her: Hurtig start til Word

Create a website or blog at WordPress.com