Vejlederpraksis

Når du skal skrive større opgaver i stx (DHO, SRO og SRP) og på hf (SSO), får du tildelt vejledere til at hjælpe dig og give dig sparring under processen. Her er beskrevet, hvad vejledning er, og hvad dine vejledere forventer, du selv bidrager med:

Vejledning
Vejledningen tager afsæt i elevens interesse, undren og idéer. Gennem vejledningen kan eleven få hjælp med at sortere i det indhentede materiale, få nye ideer og vejledes i en retning, der udfordrer og støtter til opnåelse af det bedst mulige resultat. Som elev kan du lettere udnytte din vejledning  optimalt, hvis du er bevidst om din rolle.

Som elev skal du:
søge litteratur og kunne undre dig
komme forberedt til vejledning
være åben overfor nye idéer
være lyttende og tage noter til vejledningen
overholde aftaler og arbejde selvstændigt

Se dokumenter til vejledning her.

Create a website or blog at WordPress.com