C-klassen

SR3: Biologi A, Idræt B og Matematik B

SR3 – også kaldet c-klassen, er for dig, der er interesseret i sundhed, krop og bevægelse. I biologi lærer du om menneskekroppens mange funktioner, herunder hvordan kosten indvirker på din sundhed og fitness, og hvordan man f.eks. ved overtræning, forkert kost eller doping kan skade kroppen. I idræt får du mulighed for mange forskellige kropslige bevægelsesformer og oplevelser, som øger sammenholdet. Samtidig får du et grundigt indblik i at de bagvedliggende fysiologisk betingede træningsprincipper, samt idrætshistorie -kultur og –psykologi.
Men det handler ikke kun om mennesket – også økologi, genetik og mikrobiologi er væsentlige temaer for slet ikke at tale om dyre- og plantelivet, som studeres ude i den fri natur. Læren om det levende er fantastisk!

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: