Ordensregler til skriftlige prøver

Skriftlige prøver

De skriftlige prøver finder som udgangspunkt sted i Samlingssalen/Drama, men andre lokaler kan også inddrages. Du kan se, hvor du skal være i dit skema.

Du skal være parat på din plads senest 15 minutter før prøven starter. Ved “Generalprøven på Netprøver.dk” skal du sidde parat senest 30 minutter før. Bemærk dørene bliver lukket til prøvelokalerne kort efter oplyst mødetidspunkt!

Når du er kommet ind i lokalet, skal du finde din plads og logge på computeren. Der ligger navnesedler på bordene. Navnesedlen skal ligge synligt på bordet under hele prøven. Hvis du ikke kan finde din plads, kan du bede vagterne om hjælp.

Mobiltelefoner MÅ IKKE medbringes til de skriftlige prøver.

Rygning er ikke tilladt.

Der er særlige regler ved skriftlig prøve i musik. Det vil fremgå på musikholdets forside i Lectio.

ALLE skriftlige prøver afvikles digitalt. Opgavesæt downloades via Netprøver.dk eller skolens webserver efter oplysning fra eksamensansvarlig. Opgavebesvarelser uploades ligeledes digitalt via Netprøver.dk eller Lectio efter oplysning fra eksamensansvarlig. I enkelte fag vil 1. delprøve blive afviklet på papir!

Fag med aflevering af 1. delprøve i papirform (gælder for engelsk kun i 3g + matematik + musik):

Inden du afleverer din opgavebesvarelse til en vagt, skal du gennemgå “Tjekliste til aflevering i papirform” – se navneseddel nedenfor.

Dine personlige oplysninger fra navnesedlen skal stå på omslaget og alle papirark, der indgår i din besvarelse. Alle papirark nummereres (dobbeltark tæller som 1 ark og det uanset hvor meget, der er udfyldt på arket). Omslaget tæller ikke med i det samlede antal ark.

navneseddel2018.png

Ved ALLE skriftlige prøver gælder:

Under prøven må du ikke rejse dig og gå uden tilladelse. Hvis du skal på toilettet, har brug for papir til din opgavebesvarelse eller vil have hentet et udskrift, skal du række hånden op for at tilkalde en vagt.

Når du afleverer:

For at undgå uro skal du, såfremt du uploader inden for de sidste 15. minutter, blive siddende på din plads til den eksamensansvarlige har bekræftet, at ALLE elever har afleveret. Du skal forvente, at der kan opstå ventetid, som følge af pres på den digitale opdatering.

Er der flere hold med forskellige afslutningstidspunkter i prøvelokalet, kan du først medtage dine ting i prøvelokalet, når dagens prøver er færdige og den eksamensansvarlige har åbnet for adgang til lokalet. Det betyder, at du må vente indtil sidste hold er færdig og der er åbnet for adgang til prøvelokalet!  Prøveplanen under “Aktuel information” på din forside i Lectio (uploades når prøveplan må offentliggøres) giver dig det fulde overblik over samtlige prøvedage med skriftlige prøver.

Hjælpemidler ved prøver:

Som hovedregel er alle hjælpemidler tilladt, men du må ikke kommunikere med omverdenen.  Der er enkelte fag, hvor hjælpemidler ikke må anvendes under 1. delprøve.

Internettet må kun anvendes begrænset. Nogle hjælpemidler skal tilgås lokalt fra computer, mens andre må tilgås via internettet fx. online ordbøger.

Der er links til følgende online ordbøger: Ordbogen.com og Gyldendals røde ordbøger

Skolen har abonnement på begge ordbøger, og du har direkte adgang til Ordbogen.com, når du er på skolens netværk. Brug UNI-login for at logge ind på Gyldendals røde ordbøger.

HUSK du har selv ansvaret for, at du kun tilgår de hjemmesider, som du må i forhold til din aktuelle prøve. Har du spørgsmål til hjælpemidler, eller hvordan de skal tilgås,  så tal med din faglærer herom inden prøven.

Såvel IT-medarbejdere som vagter overvåger din trafik på internettet. Du vil, som et nyt tiltag fra Undervisningsministeriet,  blive bedt om at downloade et værktøj i Netprøver.dk, der dokumenterer handlinger, som du foretager på din computer under prøven. HUSK Snyd medfører bortvisning fra eksamen. Bortvisning fra eksamen indebærer enten, at du ikke får bedømt opgaven, eller at du får en givet karakter annulleret.

Udlån af hjælpemidler:

Du skal selv have hjælpemidler med, men der bliver lagt et begrænset antal ordbøger, formelsamlinger og lommeregnere frem, som du kan låne. Det er ikke tilladt at låne hjælpemidler af andre elever.

Create a website or blog at WordPress.com