Ordensregler til skriftlige prøver

Skriftlige prøver

De skriftlige prøver finder som udgangspunkt sted i Samlingssalen/Drama, men andre lokaler kan også inddrages. Du kan se, hvor du skal være i dit skema.

Når du skal til prøve, skal du møde og være parat på din plads senest 15 minutter før prøven starter. Ved “Generalprøven på Netprøver.dk” den 8. marts 2018 skal du dog møde og være parat senest 30 minutter før prøven starter. Bemærk dørene bliver umiddelbart herefter lukket til prøvelokalerne!

Når du er kommet ind i lokalet, skal du finde din plads og logge på computeren. Der ligger navnesedler på bordene. Navnesedlen skal ligge synligt på bordet under hele prøven. Hvis du ikke kan finde din plads, kan du bede vagterne om hjælp.

Diverse kommunikationsmidler såsom mobiltelefoner og digitale musikafspillere må ikke medbringes til de skriftlige prøver.

Rygning er IKKE tilladt.

Der er særlige regler ved skriftlig prøve i musik. Det vil fremgå på musikholdets forside i Lectio.

ALLE skriftlige prøver afvikles digitalt og opgavesæt downloades via Netprøver.dk eller skolens webserver. Eksamensbesvarelser uploades ligeledes digitalt via Netprøver.dk eller Lectio. I enkelte fag vil 1. delprøve blive afviklet på papir!

Fag med aflevering af 1. delprøve i papirform (gælder for engelsk + fransk + matematik + musik + spansk):

Inden du afleverer din opgavebesvarelse til en vagt, skal du gennemgå “Tjekliste til aflevering i papirform” – se navneseddel nedenfor.

Dine personlige oplysninger fra navnesedlen skal stå på omslaget og alle papirark, der indgår i din besvarelse. Alle papirark nummereres (dobbeltark tæller som 1 ark og det uanset hvor meget, der er udfyldt på arket). Omslaget tæller ikke med i det samlede antal ark. Du får bordnummer og kontrolnummer oplyst ved prøvens start.

Navneseddel2018.png

Ved ALLE skriftlige prøver gælder:

Under prøven må du ikke rejse dig og gå uden tilladelse. Hvis du skal på toilettet, har brug for papir til din opgavebesvarelse eller vil have hentet et udskrift, skal du række hånden op for at tilkalde en vagt.

Når du afleverer:

For at undgå uro skal du, såfremt du uploader inden for de sidste 15. minutter, blive siddende på din plads til den eksamensansvarlige har bekræftet, at ALLE elever har afleveret. Du skal forvente, at der kan opstå noget ventetid, som følge af pres på den digitale opdatering.  

Er der flere hold med forskellige afslutningstidspunkter i prøvelokalet, kan du først medtage dine ting i prøvelokalet, når dagens prøver er færdige og den eksamensansvarlige har åbnet for adgang til lokalet. Det betyder, at du må vente indtil sidste hold er færdig og der er åbnet for adgang til prøvelokalet! Se prøveplanen på din forside i Lectio.

Hjælpemidler ved prøver:

Som hovedregel er alle hjælpemidler tilladt, men du må ikke kommunikere med omverdenen.  Der er enkelte fag, hvor hjælpemidler ikke må anvendes under 1. delprøve.

Når du må benytte hjælpemidler, vil der være adgang til følgende online ordbøger: ordbog.gyldendal.dk samt http://www.ordbogen.com.

Ordbogen.com kræver dog, at du selv har oprettet et abonnement til siden.

Har du spørgsmål til anvendelige hjælpemidler eller er i tvivl om, hvordan de enkelte prøver forløber, så tal med din faglærer herom inden prøvedagen!

KUN ved prøveform med adgang til nettet, må internettet anvendes i forbindelse med opgaveløsningen, men du må IKKE kommunikere med andre fx i form af mails, blogs, delte mapper, udveksling af beskeder på Facebook / Lectio og lignende.

Såvel IT-medarbejdere som vagter overvåger din trafik på internettet og stikprøver kan forekomme. Snyd medfører bortvisning fra eksamen. Bortvisning fra eksamen indebærer enten, at du ikke får bedømt opgaven, eller at du får en givet karakter annulleret.

Udlån af hjælpemidler:

Du skal selv have hjælpemidler med, men der bliver lagt et begrænset antal ordbøger, formelsamlinger og lommeregnere frem, som du kan låne. Det er ikke tilladt at låne hjælpemidler af andre elever.

Create a website or blog at WordPress.com