Ordensregler til skriftlige prøver

Skriftlige prøver

De skriftlige prøver finder sted i Samlingssalen/Drama (andre lokaler kan også inddrages). Du kan se, hvor du skal være i dit skema.

Når du skal til prøve, skal du møde og være parat på din plads senest 15 minutter før prøven starter. Ved “Generalprøven på Netprøver.dk” (kun ved eksamenstræning) skal du dog møde og være parat senest 30 minutter før prøven starter. Bemærk dørene bliver umiddelbart herefter lukket til prøvelokalerne!

Når du er kommet ind i lokalet, skal du finde din plads og logge på computeren. Der ligger navnesedler på bordene. Navnesedlen skal ligge synligt på bordet under hele prøven. Hvis du ikke kan finde din plads, kan du bede vagterne om hjælp.

Under prøven må du ikke rejse dig og gå uden tilladelse. Hvis du skal på toilettet, har brug for mere papir til din opgavebesvarelse eller vil have hentet et udskrift, skal du række hånden op for at tilkalde en vagt.

Der er særlige regler ved skriftlig prøve i musik. Det vil fremgå på musikholdets forside i Lectio.

Diverse kommunikationsmidler såsom mobiltelefoner / internet såsom iPhone, smartphones, iPad med simkort, iPod og digitale musikafspillere må ikke medbringes til de skriftlige prøver (se dog afsnit om hjælpemidler ved prøveform med adgang til internettet).

Rygning er IKKE tilladt.

Er du i tvivl om hjælpemidler og hvordan de enkelte prøver forløber, så tal med din faglærer inden prøvedagen!

Prøver med aflevering i papirform:

Inden du afleverer din opgavebesvarelse til en vagt, skal du gennemgå “Tjekliste til aflevering i papirform” – se navneseddel nedenfor.

Dine personlige oplysninger fra navnesedlen skal stå på omslag og alle ark, som nummereres (dobbeltark tæller som 1 ark og det uanset hvor meget, der er udfyldt på arket). Omslag tæller ikke med i det samlede antal ark.
Du får bordnummer og kontrolnummer oplyst ved prøvens start.

 

navneseddel2017

Digitale prøver i “Netprøver.dk”, skoleåret 16/17  (hvis udtræk):

STX:

Biologi A, Dansk A , Samfundsfag A med netadgang, Tysk A fortsættersprog.

HF:

Dansk A med netadgang.

For samtlige prøver gælder:

For at undgå uro skal du, såfremt du afleverer inden for de sidste 15. minutter, blive siddende på din plads til alle har afleveret.

Du kan først hente dine ting i prøvelokalet, når dagens prøver er færdige. Er der flere hold med forskellige afslutningstidspunkter i prøvelokalet, må du vente til sidste hold er færdig! Se nærmere på prøveplanen på din forside i Lectio.

Hjælpemidler ved prøver uden og med netadgang:

Som hovedregel er alle hjælpemidler (undtagen kommunikation med omverdenen) tilladt. Undtagelserne er: Delprøver uden hjælpemidler (siger næsten sig selv). Som udgangspunkt vil der være lukket for internetforbindelsen på skolen  – MEN der vil dog være adgang til følgende online ordbøger: ordbog.gyldendal.dk samt http://www.ordbogen.com. Ordbogen.com kræver dog, at du selv har oprettet et abonnement til siden.

KUN ved prøveform med adgang til internettet er nettet åbent og må anvendes i forbindelse med opgaveløsningen, men du må IKKE kommunikere med andre fx i form af mails, blogs, delte mapper, udveksling af beskeder på Facebook/Lectio og lignende.

Vagterne holder øje med din færdsel på internettet og IT logger trafik. Ved mistanke om snyd tjekkes din færdsel på nettet. Snyd medfører bortvisning fra eksamen. Bortvisning fra eksamen indebærer enten, at du ikke får bedømt opgaven, eller at du får en givet karakter annulleret.

Udlån af hjælpemidler:

Du skal selv have hjælpemidler med, men der bliver lagt et begrænset antal ordbøger, formelsamlinger og lommeregnere frem, som du kan låne. Det er ikke tilladt at låne hjælpemidler af andre elever.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: