1.g klasser 2016

STX begynder med ½ års grundforløb, der fungerer som introduktion til arbejdsformer og fag. Du starter med nogle obligatoriske fag, og samtidig er der en række tværfaglige forløb:

Almen Sprogforståelse (AP)
Udgør en fælles basis for arbejdet med sprogfagene i gymnasiet.

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)
Er en introduktion til naturfaglig tankegang og arbejdsmetoder

Almen studieforberedelsen (AT)
Er et samarbejde mellem fag indenfor og på tværs af de 3 hovedområder:
naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Studieretningerne er en grundpakke bestående af de obligatoriske fag, de tværfaglige forløb, som er beskrevet ovenfor samt studieretningsfag og valgfag.
I det kommende skoleår opretter vi følgende studieretninger:

A-klassen (SR1): Matematik A, Fysik B og Kemi B
B-klassen (SR2): Biotek A, Matematik A og Fysik B
C-klassen (SR3): Biologi A, Idræt B og Matematik B
T-klassen (SR4): Engelsk A, Matematik A og Samfundsfag B
X og Z–klassen (SR6): Engelsk A, Samfundsfag B og Psykologi C **
Y-klassen (SR10): Engelsk A, Samfundsfag A og Matematik B
K-klassen (SR7): Spansk A, Engelsk A og Mediefag B *
M-klassen (SR9): Musik A, Engelsk A og Psykologi C *

*Grundet elevantallet er disse to klasser slået sammen – også kaldet en papegøje.
De to studieretninger har således fællesundervisning i de obligatoriske og i de tværfaglige forløb samt i engelsk A, som de begge har i studieretningen.

** X-klassen er vores kommende ”Kenya-klasse”.

Create a website or blog at WordPress.com