HF – klasser

På Kalundborg Gymnasium har HF en innovationsprofil, hvor lærere og elever arbejder anvendelsesorienteret ved hjælp af kreative metoder som idéudvikling og entrepenørskab.

På HF skal alle elever have dansk, matematik, engelsk og idræt. Ud over disse fag, skal du have et kunsterisk fag samt følgende tværfaglige fag:

Kultur og Samfund (KS)
Består af et fagligt fællesskab mellem historie, samfundsfag og religion, hvor man bl.a. kan arbejde med et fællestema som ”Kulturmøde”.  Faget afsluttes efter 2.HF

Naturvidenskabelig Faggruppe (NF)
Består af et fagligt fællesskab mellem biologi, geografi og kemi, hvor man bl.a. kan arbejde med et fællestema som ”Sundhed”. Faget afsluttes efter i 1.HF

Værkstedsundervisning
Her lærer du studieteknik, udvikling af gode arbejdsvaner, roller i gruppearbejde og meget andet. Man har faget i begge år, og der er ingen eksamen.

Du skal desuden have 2-4 valgfag på forskellige niveauer. Et valgfag kan være billedkunst, biologi, datalogi, design, dramatik, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, fransk, fysik, idræt, kemi, matematik, musik oldtidskundskab, psykologi, samfundsfag eller tysk.

På HF får du ikke standpunktskarakterer, men afslutter alle fag med skriftlig og/eller mundtlig eksamen. Dog er idræt et gennemførelsesfag, som du består på baggrund af sin tilstedeværelse og deltagelse.

Create a website or blog at WordPress.com