Globale Gymnasier

Globale Gymnasier er et netværk af gymnasier spredt ud over Danmark, som arbejder med at inspirere og uddanne lærere og elever til at flytte undervisningen ud i virkeligheden og bruge verden som klasseværelse.

VORES MÅL
Vi ønsker at skabe et gymnasium og en undervisning, der udvider elevernes viden om globale forhold, der giver dem erfaring med at handle i en global verden, og som styrker deres evne til at indgå i en anerkendende og kritisk dialog med mennesker på tværs af grænser.

For at bevæge os mod dette mål arbejder vi med tre ting:

1. At gøre eleverne til medskabere af deres skole og samfund.
2. At efteruddanne underviserne, så de er klædt på til at designe en globaltorienteret undervisning.
3. At udvikle undervisningsforløb, som giver eleverne de kompetencer, vi tilstræber.

Koordinatorer for Globale Gymnasier på Kalundborg Gymnasium er MS og ML.

Du kan læse mere om Globale Gymnaiser og de projekter vi deltager i på globalegymnasier.dk 

Create a website or blog at WordPress.com