Digital prøveafvikling

Den digitale prøveafvikling ved skriftlige prøver samt SRP og SSO

Det primære formål med digital prøveafvikling er effektivisering af processerne ved de centralt stillede skriftlige prøver og ved studieretningsprojektet (SRP) og den større skriftlige opgave (SSO), så de papirrelaterede, manuelle arbejdsgange afskaffes.

Den digitale prøveafvikling indføres gradvist og forventes fuldt implementeret for gruppe 1 (= Kalundborg Gymnasium og HF) ved den skriftlige eksamen i sommertermin 2018 samt ved vinterterminen 2017/2018 for SRP/SSO. Herefter vil eksaminanderne modtage opgavesæt (eksamen) og opgaveformuleringer (SRP/SSO) digitalt og aflevere besvarelser digitalt. Alle besvarelser vil være omfattet af plagiatkontrol og bedømmerne vil modtage besvarelser og afgive bedømmelser og karakterer digitalt.

Den digitale prøveafvikling vil omfatte alle gymnasiale uddannelser i Danmark og afvikles via ÉN fælles prøveportal, som vil kunne håndtere både ordinære prøver UDEN netadgang og forsøg med prøver MED netadgang. Det er tanken, at prøver MED netadgang på et tidspunkt skal erstatte de ordinære prøver UDEN netadgang.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: