Digital prøveafvikling

Den digitale prøveafvikling ved skriftlige prøver samt SRP og SSO

Den digitale prøveafvikling indføres gradvist og forventes fuldt implementeret for Kalundborg Gymnasium og HF  ved den skriftlige eksamen i sommertermin 2018 samt ved vinterterminen 2017/2018 for SRP/SSO. Herefter vil eksaminanderne modtage opgavesæt (eksamen) og opgaveformuleringer (SRP/SSO) digitalt og aflevere besvarelser digitalt. Alle besvarelser vil være omfattet af plagiatkontrol og bedømmere vil modtage besvarelser og afgive bedømmelser og karakterer digitalt.

Den digitale prøveafvikling vil omfatte alle gymnasiale uddannelser i Danmark og afvikles via Netprøver.dk.

Create a website or blog at WordPress.com