Citatteknik

Når du skriver opgaver, har du ofte brug for at citere fra de tekster, som du arbejder med. Citater skal sættes i citationstegn (og eventuelt i kursiv) og have præcise henvisninger. Henvisninger kan stå i parentes efter citatet eller i en fodnote.
Korte citater kan placeres inde i teksten, mens længere citater bør stå i et afsnit for sig.

Eksempel på kort citat (1-2 linjer):
H. C. Andersen beskriver i sit eventyr ællingen som “en forfærdelig stor ælling den, ingen af de andre ser sådan ud!” (side 1, linje 45). Dette betyder, at de andre dyr tager afstand fra den.

Eksempel på langt citat (2 eller flere linjer):

Miljøet i “Den grimme ælling” beskrives idyllisk på følgende måde:

“Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange, røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin moder. Rundt om ager og eng var der store skove, og midt i skovene dybe søer; jo, der var rigtignok dejligt derude på landet!” (side 1, linje 1-8)

Her ser vi hvordan naturen beskrives med positive adjektiver …

Create a website or blog at WordPress.com